Framside

Om laget

Nytt

Historie

Referat/dokument

Låt ó Link

Peikarar

Aktivitetslogg

Valdres FolkemusikklagHar du problem med å lesa PDF-filer, kan du henta Acrobat Reader med å klikka her.

 


Referat og andre dokument

Årsmeldingar
Til medlemmer, o a
Songhefte

Dette er ein dårleg kopi. Har nokon tillgang på eit betre eksemplar, så gje beskjed.
Heftet er brukt i barnehagane i Vang.