Framside

Om laget

Nytt

Historie

Referat/dokument

Låt ó Link

Peikarar

Aktivitetslogg

Valdres FolkemusikklagHar du problem med å lesa PDF-filer, kan du henta Acrobat Reader med å klikka her.

 


Aktivitetslogg for
Valdreskvelven Spel- og Dansarlag

 

 

2012

Valdreskappleiken:
Felegruppa deltok på Valdreskappleiken i Ulnes. Vårflaumen spel- og dansarlag var arrangør. Jan Sparstad deltok på fele. Fleire juniorar utmerka seg positivt på hardingfele.

Landskappleiken:
Landskappleiken var i år på Otta. Solveig Vatn Weisser fekk fyrste premie i langeleikspel i juniorklassa «Eldre folkemusikkinstrument». Ho deltok også på hardingfele. Tora Skavhaug Vik deltok i dans hardingfele klasse B, og kvalifiserte seg til dans hardingfele klasse A.

Landsfestivalen for gamaldans:
Ole Kristian Fredriksen, Tom Kjetil Tørstad og Tørstad & Co spelte på landsfestivalen for gammaldans i Vågå.

Jørn Hilme-stemnet:
Felegruppa spelte til dans laurdagskvelden. Det var svært god stemning under spelinga! Tora Skavhaug Vik deltok i dans klasse A for første gong. Jørgen A. Kvam deltok med godt spel i si klasse.(Spel hardingfele, klasse C (junior)). Margrete Bergli spelte toradar.

Felegruppa hadde ein fin seinsommar-ettermiddag på Sanddalen; sosialt, liten konsert og avslutning for Laura Ellestad.

Felegruppa spelte på Vang historielag sitt temamøte om «Reindrift i fjellet» på Tyinholmen sist på sommaren.

8.november 2012: Felegruppa hadde eit langt og triveleg innslag på Valdres radio! Godt spel!


50 års jubileum:
Valdreskvelven spel- og dansarlag feira 50 års jubileum i 2012. Det vart feira med Vangsleik og femtiårsjubileum, laurdag 10.11.2012 på Åsvang.

Jubileet starta på fredag med eit kurs i Argentinsk tango. Her var Nina Bendiksen instruktør, og det var 14 deltakarar på kurset.

Feiringa på laurdag starta med ein uhøgtidleg kappleik kl 18.00.

Desse var med: Margrete Bergli, Oddbjørn Skeie, Alistair Peters, Kari Hagaseth, Ivar Hemsing og Ida Østvold.
Eit saueskinn frå Sparstad, med påskrift og dekor av Inger Sørum, var hovudpremie. Den vart trekt blant deltakarane og den heldige vinner vart Ivar Hemsing.

Etterpå var det konsert med Argentinsk tangomusikk. Det var Nina Bendiksen saman med dei to argentinske gitaristane Gregori Gavito og Gustavo Pollastri. Vår eigen Oddbjørn Skeie, var med på gitar, på nokre nummer.

Deretter var det presentasjon av jubilanten. Nils Rogn, Nils Leine, Kari Hagaseth og Bjørg Berge hadde laga eit jubileumshefte, og presenterte historia til laget på skjerm, med lyd og bilete. Ola Griahamar d.y. spelte Brureslått etter Ivar Ringestad, etter form av Ola Grihamar d.e. og «Sjå solens skjønne lys og prakt», salmetone frå Vang.

 

2011

11. februar.: Spelemannslaget spelte på Valdres Scene etter konsert med Sigrid Moldestad. 6 spelemenn deltok.

21. februar.: Årsmøte i Sørre Hemsing. 5 frammøtte. Ekstraordinært årsmøte blir halde 13. april for å godkjenne rekneskap og gjennomføre val.

20. mars.: Tora Skavhaug Vik spelte hardingfele på Valdres mållag sin årsfest.

2. april.: Laurdag 2.april spelte Laura Ellestad, Randi Før, Oddbjørn Skeie og Ivar Hemsing til dans på kvelden i anledning Begnajom sin lokalkappleik for Valdres.
8.-9. april: Spelkurs med Leif Rygg i Vestre Slidre, i samarbeid med Vestre Slidre folkemusikk- og dansarlag. Konsert på Kvamshall om kvelden den 9. april.

13. april: Ekstraordinært årsmøte.
Ingrid Skavhaug leder
Jan Sparstad kasserer
Oddbjørn Skeie sekretær
Ivar Hemsing styremedlem
Jørgen Andrisson Kvam ungdomsrepresentant.

4. mai: Velkomstkonsert for biskop Solveig Fiske, Vang kyrkje.
Anne Lajord Belsheim sang 2 sanger og Laura Ellestad spilte hardingfele; en halling og en lydarlått.

28.mai: Vang kulturskule sin teaterforestilling i Gamle Kvam. Laura Ellestad, Oddbjørn Skeie og Jørgen Kvam spelte hardingfele, medan Kari Hagaseth sang.

29.juli: Felegruppa under leiing av Laura Ellestad med Biribakken
på kontrabass spelte til dans under Jørn Hilmestemnet Valdres folkemuseum.

30.juli: Tom Kjetil Tørstad & co spelte til dans under Jørn Hilmestemnet
på Valdres folkemuseum.