Framside

Om laget

Nytt

Historie

Referat/dokument

Låt ó Link

Peikarar

Aktivitetslogg

Valdres FolkemusikklagHar du problem med å lesa PDF-filer, kan du henta Acrobat Reader med å klikka her.

 


Da Tom Kjetil Tørstad fikk sølvfela

Tale av Jan Henrik Sparstad den 19. november 2011

For snart 30 år siden mottok Valdreskvelven spel og dansarlag en gave fra Anna Wangensteen, og med Anna og Lars Wangensteens minnefond som utgangspunkt oppretta Valdreskvelven en ærespris, i form av ei sølvfele.
Tanken var at denne prisen skulle deles ut til den eller de som har gjort noe særskilt for folkemusikken i Vang. Alle lagets medlemmer kan komme med forslag, men styret står for utnevnelsen.
Det sier seg sjøl at en slik pris bare kan deles ut år om anna. Den første som fikk sylvfela var Andris Dahle. En viktig kulturbærer med en særegen tradisjon på hardingfele. Nestemann ut var Trygve Bolstad som fikk sylvfela til 50-årsdagen sin. Få har vel betydd så mye som han de siste 30 åra, når det gjelder å sikre rekrutteringa til hardingfele-spelet i Valdres!
Arvid Jacobsen Myhre fikk prisen på 80 årsdagen for sitt mangesidige arbeid med tradisjonsmusikk. Gjennom "laget has Arvid" kom mange i kontakt med folkemusikken, som utøvere eller som tilhørere. I Tillegg laga han munnharper som han og spilte på.
Tre verdige utøvere har fått prisen så langt, tre gode felespillere.
Det er på høg tid at "durspelet" får sin fortjente anerkjennelse!. Her er det flere gode utøvere å velge blant, men Tom Kjetil Tørstad stiller i en klasse for seg!!
Som 8 åring kom Tom Kjetil i nærkontakt med toraderen for første gang, og det var Arne Hagerup som skulle vise ham til rette. Om det var dur-spelet som var for stort eller gutten som var for liten..? Det er ikke godt å si, men det ble en pause i forholdet, helt til han som 12åring nærmest tilfeldig fikk høre Bjørg Astrid Fredriksen spille på et kaffeslabberas. Og dermed var han hekta igjen. Når ei så gammal ei som ho kunne klare dette, Bjørg Astrid var vel omtrent 20 på den tida , skulle vel han klare det og? Og det hadde han helt rett i! Steinar Grøv ble Tom Kjetils første lærer.
I 1989 var Landsfestivalen på Fagernes og der traff Tom Kjetil en annen storspiller på durspel, Øystein Nicolaisen. Spelet hans gjorde inntrykk og inspirerte ham til å satse mer, så det ble toraderkurs i Vestre Slidre med Øystein Nicolaisen som lærer.
Allerede året etter, i 1990, meldte Tom Kjetil seg på som deltager på Landsfestivalen som gikk på Oppdal. Her kom han på 8. plass i juniorklassa, og kom godt inn i runddansmiljøet. Sånt gir jo mersmak, så nå begynte øvinga på alvor. "Panikk-øving" var vel orda Tom Kjetil brukte.
Øving gjør mester, og året etter, på landsfestivalen i Vågå spilte Tom Kjetil seg opp til gull i Juniorklassa! Og slik fortsatte det: Han vandt denne klassa 3-4 ganger i åra som fulgte!
Som 15 åring komponerte han de første stykkene som han vil vedkjenne seg, og komponering har han drevet med siden da. 50-60 melodier kan det ha blitt, mange er tatt i bruk av andre utøvere. En av de første," Den sjuke", gikk som en landeplage på radio. Dette kunne jo gitt betydelige inntekter, "Tono midler" som komponister får, for hver framføring i radio, Men .. Tom Kjetil hadde ikke registrert seg, … han gikk vell glipp av en god slump penger der…
De årlige sammenkomstene på landsfestivalen har sikkert betydd mye for å holde interessa oppe, og i rund-dansmiljøet har Tom Kjetil nærmest hatt rocke-stjernestatus, Han har ligget i toppskiktet på tevlinger i alle år.
På Titano festivalen har han vunnet sin klasse flere ganger, og i et jubileums år med ekstra stor deltagelse vant han kongepokalen til odel og eige i skarp konkurranse med de beste i landet.
Første året landskappleiken hadde klasse for durspel, vant Tom Kjetil. Denne lista over topp-prestasjoner vil ingen ende ta, Jeg har bare pirka litt i overflata.
Ikke så rart at han trives i et slikt miljø. Selv sier han at miljøet er enestående Og i dette miljøet at traff Monica, som han ble en så stor fan av, og hun traff vel ham der og…
I dag er det oppfølging av elever som betyr mest. Tom Kjetil har holdt private kurs, og seminarer rundt om i landet, og blir brukt av Musikkskolene i Vang, Vestre Slidre og Nord - Aurdal. Han har også hatt engasjement som lærer på Ole Bull akademiet på Voss.
Vel 60 elever kan det ha blitt, og flere av hans elever har blitt gode utøvere, Daniel Storengen og Ole Kristian Fredriksen fra Vang, og Sjur Borge fra Gol er alle tidligere elever som nå begynner å puste ham i nakken i kappleiksammenheng. Det vil sikkert bli flere som når langt i spora etter Tom Kjetil
Tom Kjetil sier at han koser seg med spillinga. Det gjør folk som hører spelet hans også, … bedre kan det vel ikke bli? Derfor har det blitt mange spillejobber, til alle livets anledninger, Men han har også bidratt til at rommet for folkemusikken har blitt større og nådd flere. Også i sammenhenger hvor mer Rock-orienterte ungdommer treffes, har Tom Kjetil erfart at dur spelet kan slå an … hvis man spiller de riktige låttene på den riktige måten.. Etter at Tørstad & co vant lokalkappleiken her på Åsvang blei det Vinjerock -speling i premie.
Til neste år er det landsfestival i Vågå igjen, der hvor karrieren begynte for Tom Ketil, og der har han tenkt å delta, han satser på å gjøre det minst like bra som sist.
Det er ingen tegn til at han har tenkt å trappe ned, snarere tvert om: Han har investert stort, i et nytt og ganske annerledes russisk durspel, som kosta like mye som en statsminister- månedslønn!
Det er med andre ord lett å se at Tom Kjetil har betydd mye for mange som er interessert i folkemusikk eller runddans, han er et godt forbilde for mange.
I tillegg vil vi nevne at han sitter på en stor kulturskatt av tradisjonsstoff av en helt anna karakter, ikke så kjent kan hende: En mengde bygdeviser med så folkelige tekster at de trolig ikke vil bli å høre på kappleiker med det første. Det er ikke sikkert at dette gjør han til et så stort forbilde for alle, men det er jo kulturen vår?!?
Men det er en ting til som det er viktig for Valdreskvelven å framheve: Han er lettspurt og stiller gjerne opp, alene, eller med Monica, eller "Tørstad & co". Her i Vang er vi egentlig blitt bort skjemte med å ha "live" musikk på danseøvingene våre med en av landets beste utøvere!
Det er ingen selvfølge, … absolutt ikke! Det er noe vi er glade for og setter pris på og derfor er det oss en stor glede å få gi deg, Tom Kjetil denne prisen
Gratulerer!!!