Framside

Om laget

Nytt

Historie

Referat/dokument

Låt ó Link

Peikarar

Aktivitetslogg

Valdres FolkemusikklagHar du problem med å lesa PDF-filer, kan du henta Acrobat Reader med å klikka her.

 


Frå stiftinga av Valdreskvelven
 Tilbake

Sigbjørn Bernhoft Osa var med og stifta Valdreskvelven i 1962. Fyrste formannen var Ola Grihamar d.e.. Det var han til ut på 70-talet.
Fremst frå venstre: Arvid Jacobsen Myhre, Torgeir Havro, Ola Grihamar d.e., Eirik Steine Riste, Andris A. Dahle

Bak frå venstre: Harald Fylken, Lars Bjercke, Kristian Husaker, Sigbjørn B. Osa, Ola Fylken, Lars Wangensteen

Det var mange fleire spelemenn med i laget enn dei som er med på bildet. Nokre av dei var: Knut Hemsing, Boye Wangensteen, Birger Bøe.

I 1987 feira laget 25-års jubileum. Då var Osa med og heldt konsert.

Les meir om historia til laget. Knut Hemsing heldt dette innlegget då vi feira 25-års jubileum i 1987.