Framside

Om laget

Nytt

Historie

Referat/dokument

Låt ó Link

Peikarar

Aktivitetslogg

Valdres FolkemusikklagHar du problem med å lesa PDF-filer, kan du henta Acrobat Reader med å klikka her.

 


Forteljarar

 Tilbake
1. Torbjørn Garthus, S. A. 
2. Olav Wold, S. A. 
3. Olaus Islandsmoen, S. A. 
4. Elling Fekjær, S. A. 
5. Johan Skrindsrud, E.
6. Otto Garthus, S. A. 
7. Ole Thorsrud, S. A. 
8. Olav Moe, V. S., no N. A. 
9. O. K. Kirkeberg i «Minder». 
10. Jøger 0. Quale, V. S., no U. S. A. 
11. Martin Lundstein, E. 
12. Halvor Rusten, E. 
13. Synnøve Skrindsrud, E. 
14. Bladet «Valdres». 
15. Olaf Nerbråten, N. A. 
16. Ola T. Håe, N. A. 
17. Ola 0. Grihamar, V. 
18. O.K.Ødegaard, V. S. 
19. Ola G. Okshovd, Ø. S. 
20. Som 18. 
21. Ola Øraker, Ø.S., før V. S. 
22. Nils Windingstad, Ø. S. 
23. Haldor Røyne, Ø. S., no As. 
24. Jørgen Sagahaugen, Framnes, Ø. S. 
25. Gudbrand Rogne, Ø. S. 
26. Haldor Hegge, Ø. S. 
27. Ola K. Rudibråten, V. S., no Ø. S. 
28. Ola Sveinsson Hegge, Ø. S. 
29. Nils Hovi, Ø. S. 
30. Hans Grefsrud, V. S. 
31. Etter E. S. R. i «Valdres». 
32. Or «Samband» el. «Valdres Helsing». 
33. Døger J. Ringestad, V. S. 
34. Torgeir Ma gistad, V. S. 
35. Engebret Tvenge, V. S. 
36. O.K. Snortheim, V. S. 
37. Arne Bjørndal, Bergen, 1882-1965. 
38. Vilhelm Haugen, V. 
39. Ola 0. Sveji, V. 
40. Sekretær J. S. Johnsen, U. S. A. 
41. Valdres Helsing, U. S. A. 
42. Gullik Kirkevoll, V. S., no Oslo. 
43. Ola J. Hermundstad, V., no d. 
44. Anders Syltevik, V., no Nannestad. 
45. Johan Henrik Eltun, Kvam, V. 
46. Jon Brekke, Hamre, V. 
47. Ola J. Nordland, V. 
48. Torstein Sparstad, V. 
49. Knut HamrisBrenna, V. S. 
50. Andris GrøvsØydgarden, V. 
51. Jon Grøv, V. 
52. Bøye Ellingbø, V. 
53. Anne T. Hermundstad, V. 
54. Gudbrand Grøv, V. 
55. Elsa og Ingebjørg Lunde, V. 
56. Andres O. Skogstad, V. 
57. Knut Ellingbø, V., no d. i U. S. A. 
58. Andris 0. Øyo, V. 
59. Helge Thune, V. 
60. Nils Wiste, V. S. 
61. Øystein Gaukstad, Oslo. 
62. Marit Kvålslett, V. 
63. Anders A. Strand, V.
64. Kr. Kr. Jøvne, V. 
65. Barbro Myre, V., no Ski. 
66. 0. M. Sandvik, Oslo. 
67. 0. B. i «Valdres». 
68. Kristoffer Eid, S. A. 
69. Henrik Før, N. A., d. 
70. K. Ø. Rudi, Ø. S. 
71. O. E. Ranum, Ø. S., sidan N A., d. 
72. Marit Rogne, Reistad, Ø. S. 
73. Per Goplerud, S. A. 
74. Torleiv Bolstad.
75. Anne Marie Glenna.
76. Olav H. Bakke.

Litteratur:
Arne Bjørndal: Norsk Folkemusikk.
Arne Bjørndal og Brynjulf Alver: Og fela ho let
0. K. Ødegaard: Gamalt frå Valdres, Valdresfolk, Valdrespresta og Gamalt frå Valdres VII.
Tor Ey: Vang og Slidre.
Valdres historielag tidsskrift.
Valdres Samband og Valdres helsing.
Johan Skrindsrud: På heimleg grunn.

Alle folkeminnebøkene til Knut Hermundstad. Bladi «Valdres» og «Samhold».