firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Hovedside forebygging av sjukdom
Nokre lenker til andre sider
Søk etter nøkkelord Informasjon om sidene

 

Forebygging av sjukdom 


Både sau og geit

Transport av småfe - 24/9/2001

Sau:

Tips føre og under lamming
Forebygging av gastropati ved hjelp av jern

Animal health and welfare in organic sheep- and goat farming.
En veterinärsynpunkt på regler för ekologisk djurhållning
Prosjekt om koboltmangel hos sau i Nordland

Forebygging av sjukdom
Dyreadferd og -velferd
Adferdsbehov og driftsforhold hos sau
Fôring og oppal av kopplam med kald drikke

Geit:


Gå også til Helsetjenesten for geit

Foring av kje og mjølkegeit
Tips før kjeingssesongen

Parasittbehandling av geit
Utfordringer innen helse og velferd hos geit
Utvida sjukdomsregistrering i Valdres og på Sunnmøre
Helseprogram for mjølkegeit (Helsetjenesten for geit)

CAE Utrydding i Sverige v/Åsa Lindquist


 


Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 12.01.2008